Tobro Järnren

Ålder: 75
Kön: f
Längd: 114.0
Vikt: 30.43
Tidigare lön: 125 dhp/dag
Aktuella jobberbjudanden: 0
Aktuella ansökningar: 0
Friendly
1%
Educational
16%
Disciplinary
25%
Dressage skill
3%
Jumping skill
0%
Racing skill
3%
Trav skill
0%

Dog 2019-06-12 19:10