rme o

Färg: Pink with Blue mane and tail
Efter: (okänd)
Undan: (okänd)
Ägare:[bot]two
Uppfödare:Dreamhorse
Magisk:64,5%
Birth:2019-05-29 00:16:53
Död: 2019-08-05 12:40:21 (old)
av old age
Mankhöjd:1,3m

Vaccineringar

Inga vaccinationer för närvarande

Ägarens noteringar

2019-06-28: rme o was bred with deiwow