vwvw
Triple Champion

Färg: Fux
Efter: yP (Brown)
Undan: vw (Brown with Brown mane and tail)
Ägare:[bot]DelaUt
Uppfödare:[bot]Lwani
Birth:2019-02-04 17:20:14
Död: 2019-04-14 17:40:15 (old)
av old age
Mankhöjd:1,31m

Vaccineringar

Inga vaccinationer för närvarande

Ägarens noteringar

2019-03-07: vwvw was bred with ryd
2019-03-10: vwvw was bred with äermErm
2019-03-13: vwvw was bred with ryd