yrmE yrm
Champion

Färg: Brown
Efter: (okänd)
Undan: (okänd)
Ägare:[bot]two
Uppfödare:Dreamhorse
Birth:2019-01-15 00:10:53
Död: 2019-03-23 04:40:17 (old)
av old age
Mankhöjd:1,35m

Vaccineringar

Inga vaccinationer för närvarande

Ägarens noteringar

2019-01-27: yrmE yrm was bred with äncw
2019-01-30: yrmE yrm was bred with äexäe