Jo

Färg: 47,75,5 with Blue mane and tail
Efter: o8a E (black)
Undan: ooJä (Brown)
Ägare:[bot]entill
Uppfödare:[bot]Story
Magisk:29%
Birth:2018-04-16 05:50:11
Död: 2018-06-25 13:40:08 (old)
av old age
Mankhöjd:1,34m

Vaccineringar

Inga vaccinationer för närvarande

Ägarens noteringar

2018-05-04: Jo was bred with arsa
2018-05-10: Jo was bred with ajoji
2018-05-10: Jo was bred with E8E8
2018-06-13: Jo was bred with ldRäldR