eirmeirma

Färg: Blue with Teal mane and tail
Efter: neirme_3a) ()
Undan: ry (Pinkish with Grey mane and tail)
Ägare:Dreamhorse
Uppfödare:Dreamhorse
Magisk:79,5%
Birth:2017-12-02 16:15:05
Död: 2018-02-05 17:40:06 (old)
av Lundstål's elevated heart rate
Mankhöjd:1,34m

Vaccineringar

Inga vaccinationer för närvarande