alaHeH

Färg: Brown
Efter: (okänd)
Undan: (okänd)
Ägare:[bot]Story
Uppfödare:Dreamhorse
Birth:2017-11-29 00:00:14
Död: 2018-02-05 18:40:06 (old)
av old age
Mankhöjd:1,36m

Vaccineringar

Inga vaccinationer för närvarande

Ägarens noteringar

2017-12-27: alaHeH was bred with X)X)
2017-12-30: alaHeH was bred with Magico