äooä

Färg: Brown with Blue mane and tail
Efter: ooä (Brown)
Undan: räiråtterm ()
Ägare:Dreamhorse
Uppfödare:[bot]DelaUt
Magisk:29%
Birth:2017-11-25 17:40:06
Död: 2018-01-31 01:40:09 (old)
av Lundstål's runny nose
Mankhöjd:1,32m

Vaccineringar

Inga vaccinationer för närvarande

Ägarens noteringar

2017-12-27: äooä was bred with rmoo