8ro

Färg:
Efter: rm_3 (black)
Undan: or8 (Red dun)
Ägare:[bot]Viddeliten
Uppfödare:Dreamhorse
Birth:2017-11-06 16:55:04
Död: 2017-12-01 12:40:08 (adult)
av Lundstål's coughing
Mankhöjd:1,31m

Vaccineringar

Inga vaccinationer för närvarande