MuMuM

Färg: Red dun
Efter: Mu (Brown)
Undan: _3mme_3ei (Brown with Blue mane and tail)
Ägare:[bot]Viddeliten
Uppfödare:[bot]Viddeliten
Birth:2017-11-01 02:30:06
Död: 2018-01-09 08:40:06 (old)
av old age
Mankhöjd:1,28m

Vaccineringar

Inga vaccinationer för närvarande