ewp

Färg: Red dun
Efter: äs8 (Pink with Grey mane and tail)
Undan: wpepi (Brown with Blue mane and tail)
Ägare:[bot]entill
Uppfödare:[bot]Oserios
Birth:2017-09-17 11:50:07
Död: 2017-11-25 10:40:06 (old)
av old age
Mankhöjd:1,35m

Vaccineringar

Inga vaccinationer för närvarande

Ägarens noteringar

2017-11-08: ewp was bred with do8rodo