Lundstål's elevated heart rate

Första diagnosen Tidpunkt: 2017-04-09 08:50
Häst: eip)ses
Veterinär: Datin Lundstål
It looks like Horse_39 has an unknown disease. There is no known cure for this disease.
Upptäckt 2017-04-09 08:50
Upptäckt av Datin Lundstål
Överföring via Contact ?
Komplexitet 53% ?
Tillgängliga botemedel
Tillgängligt vaccin Acerex
Tidigare botemedel och under utveckling
Tidigare vaccin och under utveckling

Sjukdomsförlopp

Tid efter smitta Symptom Risk
5 timmarknappt märkbar feber
1%
knappt märkbar förhöjd hjärtrytm
1%
8 timmarmärkbar feber
6%
knappt märkbar svullnad
1%
knappt märkbar förhöjd hjärtrytm
2%
12 timmarlätt feber
11%
knappt märkbar svullnad
2%
märkbar förhöjd hjärtrytm
5%
15 timmarlite feber
15%
knappt märkbar svullnad
3%
märkbar förhöjd hjärtrytm
7%
19 timmaren del feber
21%
knappt märkbar svullnad
4%
lätt förhöjd hjärtrytm
9%
22 timmarfeber
25%
knappt märkbar svullnad
5%
lätt förhöjd hjärtrytm
11%
23 timmarfeber
26%
märkbar snorig näsa
0%
knappt märkbar svullnad
5%
lätt förhöjd hjärtrytm
12%
24 timmarfeber
28%
lätt snorig näsa
0%
knappt märkbar svullnad
5%
lätt förhöjd hjärtrytm
12%
25 timmarfeber
29%
lite snorig näsa
1%
knappt märkbar svullnad
6%
lätt förhöjd hjärtrytm
13%
26 timmaroroande feber
31%
en del snorig näsa
1%
knappt märkbar svullnad
6%
lite förhöjd hjärtrytm
14%
27 timmaroroande feber
32%
snorig näsa
1%
märkbar svullnad
6%
lite förhöjd hjärtrytm
14%
28 timmaroroande feber
33%
oroande snorig näsa
1%
märkbar svullnad
6%
lite förhöjd hjärtrytm
15%
29 timmaroroande feber
35%
mycket snorig näsa
2%
märkbar svullnad
7%
lite förhöjd hjärtrytm
16%
33 timmarmycket feber
40%
mycket snorig näsa
3%
märkbar svullnad
8%
en del förhöjd hjärtrytm
18%
39 timmarmycket feber
49%
mycket snorig näsa
4%
märkbar svullnad
9%
knappt märkbar hårförlust
0%
en del förhöjd hjärtrytm
22%
41 timmarmycket feber
52%
mycket snorig näsa
4%
märkbar svullnad
10%
knappt märkbar hårförlust
0%
förhöjd hjärtrytm
23%
43 timmarmycket feber
54%
mycket snorig näsa
5%
märkbar svullnad
10%
knappt märkbar hårförlust
0%
förhöjd hjärtrytm
24%
knappt märkbar skakande
1%
48 timmarmycket feber
61%
mycket snorig näsa
6%
märkbar svullnad
12%
knappt märkbar hårförlust
0%
oroande förhöjd hjärtrytm
27%
knappt märkbar skakande
2%
49 timmarmycket feber
63%
mycket snorig näsa
6%
lätt svullnad
12%
knappt märkbar hårförlust
0%
oroande förhöjd hjärtrytm
28%
knappt märkbar skakande
2%
50 timmarmycket feber
64%
mycket snorig näsa
7%
lätt svullnad
12%
märkbar hårförlust
0%
oroande förhöjd hjärtrytm
29%
knappt märkbar skakande
2%
55 timmarmycket feber
71%
mycket snorig näsa
8%
lätt svullnad
14%
märkbar hårförlust
0%
oroande förhöjd hjärtrytm
32%
knappt märkbar frossa
0%
knappt märkbar skakande
4%
57 timmarmycket feber
74%
mycket snorig näsa
8%
lätt svullnad
14%
märkbar hårförlust
0%
oroande förhöjd hjärtrytm
33%
knappt märkbar frossa
0%
märkbar skakande
4%
61 timmarmycket feber
79%
mycket snorig näsa
9%
lätt svullnad
15%
märkbar hårförlust
0%
oroande förhöjd hjärtrytm
36%
märkbar frossa
1%
märkbar skakande
5%
62 timmarmycket feber
81%
mycket snorig näsa
9%
lätt svullnad
16%
lätt hårförlust
0%
mycket förhöjd hjärtrytm
36%
märkbar frossa
1%
märkbar skakande
6%
66 timmarmycket feber
86%
mycket snorig näsa
10%
lätt svullnad
17%
lätt hårförlust
0%
mycket förhöjd hjärtrytm
39%
märkbar frossa
2%
lite kräkningar
9%
märkbar skakande
7%
67 timmarmycket feber
88%
mycket snorig näsa
11%
lätt svullnad
17%
lätt hårförlust
0%
mycket förhöjd hjärtrytm
39%
lätt frossa
2%
lite kräkningar
10%
märkbar skakande
7%
69 timmarmycket feber
91%
mycket snorig näsa
11%
lätt svullnad
18%
lätt hårförlust
0%
mycket förhöjd hjärtrytm
41%
knappt märkbar grumliga ögon
0%
lätt frossa
2%
lite kräkningar
10%
märkbar skakande
7%
71 timmarmycket feber
93%
mycket snorig näsa
12%
lite svullnad
18%
lätt hårförlust
0%
mycket förhöjd hjärtrytm
42%
knappt märkbar grumliga ögon
0%
lätt frossa
3%
lite kräkningar
11%
märkbar skakande
8%
72 timmarmycket feber
95%
mycket snorig näsa
12%
lite svullnad
18%
lätt hårförlust
0%
mycket förhöjd hjärtrytm
42%
knappt märkbar grumliga ögon
0%
lätt frossa
3%
lite kräkningar
12%
lätt skakande
8%
3 dagar och 1 timmarmycket feber
96%
mycket snorig näsa
12%
lite svullnad
19%
lätt hårförlust
0%
mycket förhöjd hjärtrytm
43%
knappt märkbar grumliga ögon
0%
lite frossa
3%
en del kräkningar
12%
lätt skakande
9%
3 dagar och 2 timmarmycket feber
98%
mycket snorig näsa
12%
lite svullnad
19%
lite hårförlust
0%
mycket förhöjd hjärtrytm
44%
knappt märkbar grumliga ögon
0%
lite frossa
3%
en del kräkningar
12%
lätt skakande
9%