Vikgren's disease

Första diagnosen Tidpunkt: 2015-09-18 06:22
Häst: erm
Veterinär: Hanny Vikgren
Det ser ut som att erm har en okänd sjukdom. Det finns inget känt botemedel för den här sjukdomen.
Upptäckt 2015-09-20 00:40
Upptäckt av Hanny Vikgren
Överföring via Fluids ?
Komplexitet 34% ?
Tillgängliga botemedel
Tillgängligt vaccin Mevir
Tidigare botemedel och under utveckling
Tidigare vaccin och under utveckling

Sjukdomsförlopp

Tid efter smitta Symptom Risk
1 timmaren del frossa
4%
2 timmarmycket frossa
8%